bursa escort rus porno travesti porno yabancı erotik konyaaltı escort konya ucuz escort tunalı escort www.bahissiteleripro.com Samsun Escort Bursa Escort

Щорічний збірник «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» започаткований 1998 року Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ) та Асоціацією бібліотек України до 80-річчя НБУВ.

Перший випуск «Наукових праць» має назву «Бібліотека. Наука. Культура. Інформація». Видання створювалося як збірник наукових праць, який призначений усебічно розкривати роль бібліотеки у розвитку науки, культури, соціальних комунікацій, оперативно реагувати на актуальні проблеми бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, відбивати інноваційні процеси у розвитку технологій та інформаційної діяльності бібліотек.

«Наукові праці» мають на меті також підводити певний підсумок розвитку «бібліотечних наук» в Україні та за її межами, а також ініціювати пріоритетні напрями їх розвитку. У «Працях» публікуються найрізноманітніші за змістом і проблематикою статті, у яких досліджуються питання вдосконалення бібліотечного та науково-інформаційного обслуговування, бібліотечних інформаційних технологій і місце сучасної бібліотеки в електронному середовищі, у системі соціальних комунікацій; інформаційної діяльності бібліотек та їх роль у формуванні національного інформаційного простору, бібліографознавчі питання, проблеми використання інформації, яка зберігається в бібліотечних і архівних фондах тощо.

Чільне місце у збірнику відведено розкриттю унікальних та цінних фондів бібліотек, уведенню цього знання у сучасне наукове та соціокультурне середовище, осмислення рукописної, книжкової, архівної спадщини як культурного складника сучасного суспільства.

Багато публікацій у «Наукових працях» є результатом досліджень питань, спільних для бібліотечних та фахівців суміжних галузей: архівознавчі і документознавчі дослідження, джерелознавчі студії тощо.

Видаються і тематичні випуски: вип. 1 містить розділ, присвячений 80-річчю НБУВ; вип. 2 – розділ, присвячений 75-річчю Українського науково-дослідного інституту книгознавства (1922–1936); вип. 3 присвячений 1000-річчю літописання в Україні; вип. 4 – 425-річному ювілею Львівського Апостола Івана Федорова; вип. 10 – історії книги та друкарства, розвитку книгознавчої думки в Україні в XIX ст.; вип. 15 називається «Бібліотеки Національної академії наук України: історія і сучасність»; вип. 17 був присвячений дослідженню інноваційних технологій збереження документних фондів, а вип. 29 – темі управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки; 150-річчю від дня народження фундатора історичної картографії В. Кордту був присвячений розділ у вип. 31, 150-річчю заснування Російської державної бібліотеки – розділ у вип. 35; вип. 38 виданий під назвою «Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки».

Серед авторів публікацій – фахівці НБУВ, інших бібліотек, інформаційних центрів, наукових установ України та зарубіжних країн (США, Велика Британія, Німеччина, Польща, країни – члени СНД), викладачі, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів України та інших країн.

Усі випуски «Наукових праць» видаються і в електронній версії, які здаються на депозитарне зберігання у НБУВ (http://nbuv.gov.ua/j-tit/npnbuimviv).